Poniedziałek, 23 października 2017

Franciszek przymierza się do zmiany Katechizmu? "Kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią"

Opublikowano: 12 października 2017 11:46:10
Podziel się i skomentuj

Papież Franciszek oświadczył wczoraj podczas spotkania zorganizowanego przez Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z okazji 25. rocznicy ukazania się zatwierdzonego przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Franciszek przymierza się do zmiany Katechizmu? "Kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią"

Powiedział, że "jakkolwiek poważne przestępstwo można popełnić, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ atakuje nienaruszalność i godność osoby".

- Trzeba zdecydowanie przyznać, że kara śmierci jest nieludzką praktyką, która upokarza godność osobistą w jakiejkolwiek formie. Jest sama w sobie sprzeczna z Ewangelią, ponieważ pozwala na zniszczenie życia ludzkiego, które jest zawsze święte w oczach Stwórcy. W ostatecznym rozrachunku Bóg sam jest prawdziwym i jedynym sędzią - powiedział papież Franciszek. - Dlatego nikomu nie można nie tylko odebrać życia, ale i samej możliwości odkupienia moralnego i egzystencjalnego.

Wyraził jednocześnie ubolewanie nad stosowaniem kary zasadniczej w minionych wiekach przez Państwo Kościelne.

Obowiązujący Katechizm Kościoła Katolickiego został wydany w 1992 r. Sześć lat później wprowadzono w nim poprawki m.in. w części dotyczącej kary śmierci. Obecnie art. 2267 KKK brzmi:

- Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy "są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale".

Podziel się i skomentuj