Poniedziałek, 23 października 2017

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy grozi Węgrom

Opublikowano: 5 czerwca 2016 17:13:47
Podziel się i skomentuj

Jak poinformowała służba prasowa Jobbiku - Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier, funkcjonariusze SBU wezwali na przesłuchanie lidera węgierskich narodowców w Użhorodzie (weg. Ungvar) - Dezső Kovácsa. Zarzucają mu dążenia separatystyczne (z pomocą Rosji) i grożą wieloletnim więzieniem oraz konfiskatą mienia. Jako dowody przedstawiono ... wydruki zdjęć z facebookowego konta Kovacsa. Na jednym z nich widnieje mapa Węgier sprzed 1918 r., a na drugim on sam powiewa transparentem z napisem "Zakarpacie".

W specjalnym komunikacie przewodniczący Jobbiku - Gabor Vona oznajmił:

- Jobbik (Ruch na rzecz Lepszych Węgier) odrzuca oskarżenia, że ​​partia przygotowuje się do jakichkolwiek działań separatystycznych na terytorium Ukrainy. Jednak nadal domagamy się pełnej autonomii terytorialnej i związanych z nim praw do samorządności w zakresie używania języka, edukacji i kultury. Uważamy za niedopuszczalne, że Unia Europejska (podobnie jak kilka razy wcześniej) pozostaje bezczynna, podczas gdy obywatele państwa UE są zagrożeni i prześladowani tylko dlatego, że mają odwagę upominać się o prawa swoich etnicznych społeczności. Ponadto wyraźnie widać, że ta sprawa wykracza daleko poza kwestie pana Dezső Kovácsa jako osoby czy Jobbiku jako organizacji. Ukraiński rząd chce zastraszyć całą społeczność węgierska Zakarpacia i w ogóle Węgrów upominających się o swoje prawa (...) Niniejszym wzywam ukraiński rząd, który nadużywa swojej władzy i uciska swoje mniejszości etniczne, do przestrzegania odpowiednich traktatów dotyczących praw człowieka i praw mniejszości oraz powstrzymania się od dalszego prześladowania i pogarszania i tak już złej międzynarodowej renomy poprzez doprowadzenie do ewentualnego pokazowego procesu.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy grozi Węgrom

Ruś Zakarpacka była przez ponad 1000 lat częścią składową Królestwa Węgier, a następnie – do końca I wojny światowej – Austro-Węgier. Od 1918 należała do Czechosłowacji. Pod koniec II wojny światowej (1944) została zajęta przez Armię Czerwoną i traktatem z 29 czerwca 1945 pomiędzy Czechosłowacją a ZSRR wcielona w jego skład. 22 stycznia 1946 Prezydium Rady Najwyższej ZSRR utworzyło obwód zakarpacki w ramach Ukraińskiej SRR. Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę stała się jej częścią. Według ukraińskiego spisu ludności z 2001 r. Zakarpacie zamieszkuje ponad 150 tys. Węgrów, stanowiących 12 % ogółu mieszkańców regionu. Węgrzy zamieszkują przede wszystkim pas ziem Zakarpacia, przyległy do granicy ukraińsko-węgierskiej, przy czym im bliżej tej granicy, tym bardziej jednolite staje się ich osadnictwo i większy jest ich procent w lokalnej społeczności. Węgrzy są przede wszystkim katolikami i kalwinami. Na czele rzymskokatolickiej diecezji mukaczewskej (77 parafii w 1998 ) stoi węgierski biskup Antal Majnek. Kościół kalwiński (diecezje Wynohradiw, Berehowe i Użhorod, 97 zborów) ma mniej wiernych, ale są to praktycznie wyłącznie Węgrzy.

Od wielu lat rządy węgierskie przyznają obywatelstwo każdemu Węgrowi mieszkającemu na utraconych Kresach, o ile złoży o to wniosek.

Podziel się i skomentuj