Sobota, 18 listopada 2017

Poseł Rzymkowski ujawnia dane. Wiedzieliśmy, że pracowników z Ukrainy jest wielu, ale aż tylu?

Opublikowano: 17 lipca 2017 13:23:49
Podziel się i skomentuj

- Oto zapowiadane wcześniej zbiorcze zestawienie liczby zgłoszeń zamiaru zatrudnienia obywateli Ukrainy (przy okazji również obywateli innych państw, których takie oświadczenia dotyczą) w województwie łódzkim. Podane wartości z pewnością nie oznaczają rzeczywistej liczby zatrudnionych - zawyżają ją pracujący nielegalnie - pisze na Facebooku poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15).

Poseł Rzymkowski ujawnia dane. Wiedzieliśmy, że pracowników z Ukrainy jest wielu, ale aż tylu?

- Zakładając, że wynikający z tego błąd niedoszacowania jest taki sam dla całego województwa oraz pamiętając o niedoskonałości liczb bezwzględnych jako indykatora zjawiska, można jednak pewne wnioski przyjąć. Pierwsze spostrzeżenie to miażdżąca przewaga Ukraińców, stanowiących aż 98% zatrudnianych w województwie cudzoziemców z byłych republik sowieckich, przy czym wskaźnik ten jest identyczny dla mojego okręgu wyborczego (12 powiatów zachodniej części województwa).
Zaskakujące i porażające jest zagęszczenie pracujących Ukraińców w czterech powiatach północnej części województwa łódzkiego. Przyczyn należy szukać w bliskości województwa mazowieckiego i przebiegu autostrad A1 i A2, ułatwiających powstanie specjalnych stref ekonomicznych. W powiecie kutnowskim jedno oświadczenie o zamiarze zatrudnienia Ukraińca przypada na dziesięciu mieszkańców powiatu, w łowickim - na ośmiu, w obu skierniewickich (ziemskim i grodzkim) liczonych łącznie - na siedmiu i - to jest rekord województwa - w rawskim tylko na pięciu (!). A gdyby odjąć niepracujących mieszkańców? Wtedy mogłoby się okazać, że jeden pracujący Ukrainiec przypada w powiecie rawskim na trzech pracujących Polaków, czyli Ukraińcy stanowią tam już 1/4 ogółu zatrudnionych. Czy jest możliwe, że są takie powiaty w Polsce, w których ich udział w rynku pracy sięga 1/3? Myślę, że jest to jak najbardziej realne.
Gdyby przyjąć, że średnia wojewódzka (1 oświadczenie dotyczące Ukraińca przypada na 25 mieszkańców województwa) jest taka sama dla całego kraju, to mamy 1,5 mln oświadczeń o zamiarze zatrudnienia Ukraińców. Pozostaje pytanie, ile do tej liczby należy dodać pracujących "na czarno".

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Robił interesy z handlarzami narkotyków. Dziś jest autorytetem "Wyborczej" Okazało się, że w przeszłości jeden z autorytetów "Gazety Wyborczej" do spraw prawa – dr Jerzy Zajadło... robił interesy z handlarzami narkotyków!
Więcej...

Już od ponad roku słowaccy narodowcy patrolują pociągi na obszarach zamieszkanych przez mniejszość cygańską [WIDEO]We wschodniej Słowacji, która jest stale nękana przez niebezpieczny element aspołeczny (tak zwykle określa się liczną tu mniejszość cygańską - przyp. red.) działamy już od roku. Na trasie Poprad - Stara Lubovna udało się nam osiągnąć niesamowite efekty
Więcej...

Podziel się i skomentuj