Poniedziałek, 23 października 2017

Bosak: Nikt nie chce pamiętać, że to PiS popierał ściąganie do Polski tysięcy muzułmańskich uchodźców z Kaukazu

Opublikowano: 18 czerwca 2017 13:11:45
Podziel się i skomentuj

- Dziś na prawicy nikt poza narodowcami nie chce pamiętać, że to PiS popierał ściąganie do Polski tysięcy muzułmańskich uchodźców z Kaukazu - pisze na Twitterze wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak.

Bosak: Nikt nie chce pamiętać, że to PiS popierał ściąganie do Polski tysięcy muzułmańskich uchodźców z Kaukazu

Przypomina sejmowe wystąpienie posła Mariusza Kamińskiego, późniejszego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od 2015 r. ministra-członka Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło.

33 punkt porządku dziennego:
Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji o stosowaniu w 2001 r. ustawy o cudzoziemcach w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego (druk nr 361) oraz sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Uchodźców w roku 2001 (druk nr 406) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 490).

Poseł Mariusz Kamiński:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Sprawy uchodźców powinny być nam, Polakom - jak żadnemu innemu narodowi na świecie - szczególnie bliskie. Od 200 lat w każdym pokoleniu tysiące naszych rodaków zmuszonych było wybrać los uchodźcy. Żołnierze przegranych powstań, działacze niepodległościowi opuszczali kraj w obawie przed represjami i terrorem ze strony zaborców, okupantów czy ostatnio - w obawie przed komunistyczną dyktaturą. Wolny świat nigdy nie odmówił im pomocy. Dziś, kiedy żyjemy w niepodległym państwie, zdajemy trudny egzamin z naszej przyzwoitości. Czy potrafimy okazać elementarną ludzką solidarność i współczucie ofiarom reżimów, dyktatur i brudnych wojen? Niech odpowiedzią będą fakty. W 2001 r. o status uchodźcy wystąpiło w Polsce około 4,5 tys. cudzoziemców, około 3 tys. otrzymało odpowiedź negatywną, status uchodźcy nadano zaledwie 291 osobom. 40-milionowy naród rękami swych urzędników łaskawie zezwolił 291 osobom na przebywanie wśród nas. Byliśmy tak szczodrzy, że osoby te dostawać będą przez pewien czas niewielkie i z reguły nieregularnie wypłacane zasiłki, a niektórzy szczęśliwcy otrzymają za sprawą organizacji pozarządowych na kilka miesięcy mieszkania rotacyjne.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy powinni ten status otrzymać. Nie może być jednak tak, że cała machina urzędnicza nastawiona jest na wykazanie, iż uchodźca jest oszustem, który chce wyłudzić od naszego państwa jakieś wyimaginowane przywileje.

Szczególnie niepokoić musi bezduszność urzędnicza wobec najliczniejszej w chwili obecnej grupy uchodźców narodowości czeczeńskiej. Trwająca kolejny rok wojna w Czeczenii poraża swą bezwzględnością. Ofiarami zdemoralizowanego postsowieckiego żołdactwa pada przede wszystkim ludność cywilna. Nie ma tygodnia, aby nie docierały do nas kolejne informacje o gwałtach, zbrodniach i torturach w obozach filtracyjnych, jakim poddawani są mieszkańcy Czeczenii. Prześladowani są z tego powodu, że są Czeczenami, muzułmanami, mają ciemną karnację i zdecydowana większość z nich wyraża polityczny pogląd, że Czeczenia ma prawo do niepodległości.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyjęta w naszym kraju intepretacja Konwencji Genewskiej zakłada, iż obawa przed represjami musi być uzasadniona i zindywidualizowana. I tu kryje się pole do urzędniczych nadużyć.

Podam konkretny przykład odmowy przyznania statusu uchodźcy osobie narodowości czeczeńskiej, która, moim zdaniem, narusza postanowienia Konwencji Genewskiej. Uchodźca udowodnił, że w latach 1994-1996 był uczestnikiem wojny rosyjsko-czeczeńskiej, przedstawiając między innymi zaświadczenie, wydane przez Państwową Komisję przy Prezydencie Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej mu przyznania statusu uchodźcy napisano, cytuję: ˝Udowodniony fakt udziału w wojnie w latach 1994-1996 nie oznacza automatycznego zakwalifikowania strony jako zagrożonej represjami˝.

W związku z powyższym chciałbym zapytać pana ministra Stachańczyka: czy naprawdę uważa pan i chce żebyśmy my uwierzyli, że ktoś, kto przez kilka lat walczył z bronią w ręku o niepodległość Czeczenii z armią rosyjską, nie jest z tego powodu zagrożony represjami? Przyjmując tak niewiarygodne kryteria, należy spodziewać się, że większość Czeczenów w Polsce statutu uchodźcy nie otrzyma. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z autentycznymi uchodźcami wojennymi, których deportować nie wolno.

W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość domaga się, aby zgodnie z przepisami rozdz. 6a ustawy o cudzoziemcach rząd wydał rozporządzenie o przyznaniu uchodźcom czeczeńskim ochrony czasowej na terytorium Polski do zakończenia konfliktu. W przeszłości taką ochronę przyznano uchodźcom albańskim z Kosowa. Od 2001 r. Czeczeni korzystają z ochrony czasowej na terytorium Czech. Niech to będzie dobrym przykładem dla Polski.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Polacy - naród uchodźców - mają szczególne zobowiązania moralne wobec tych, którzy uciekają dziś ze swych krajów przed wojną, więzieniem i torturami. My nie mamy prawa demonstrować obojętności i cynizmu, bo zbyt wiele otrzymaliśmy w przeszłości, aby dziś, zasłaniając się skromnymi możliwościami budżetowymi, dawać tak mało. Dziękuję.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Gowin chce ułatwić przyznawanie obywatelstwa ukraińskim imigrantom. Narodowcy krytykują politykę PiS
- Moim zdaniem potrzebna jest bardzo odważna decyzja, żeby nie tylko otworzyć polski rynek pracy dla Ukraińców, ale żeby w ogóle Polskę otworzyć dla Ukraińców i żeby otworzyć perspektywy przyznawania obywatelstwa polskiego – mówił wicepremier cytowany przez lokalne Radio PiK.
Więcej...

List Francuza do Polaków: Czuję, że Polska coś robi w sprawie inwazji muzułmańskiej w przeciwieństwie do mojego kraju
Francja od II wojny światowej jest niczym więcej, jak tylko krajem kolaborantów!!!
Wy Polacy możecie być dumni z siebie.
Jestem całym sercem z Wami.
Czytaj dalej

Norwegia: Aresztowano dwóch Polaków. Są oskarżeni o spalenie ośrodka dla uchodźców w Bergen [WIDEO]
Według śledczych, są oni odpowiedzialni za podpalenie ośrodka Lindas w grudniu 2015 r. Straty materialne szacuje się na kwotę ponad sześć milionów koron (2.7 mln złotych).
Czytaj dalej

Włochy: Siły bezpieczeństwa brutalnie spacyfikowały narodowców protestujących przeciw nadawaniu obywatelstwa imigrantom [WIDEO]
Niestety demonstracja nie przebiegła pokojowo, ponieważ zgromadzeni zostali zaatakowani przez policję. Funkcjonariusze pałkami potraktowali obywateli, a potem użyto przeciw protestującym armatki wodnej. Pokazuje to różnicę pomiędzy traktowaniem imigrantów, a rodzimych mieszkańców swojego kraju. Prawa uchodźców stoją, jak widać wyżej w hierarchii od praw Włochów.
Czytaj dalej

Podziel się i skomentuj