Poniedziałek, 23 października 2017

Winnicki: PiS wprowadził nową ustawę 1066 - o bratniej pomocy

Opublikowano: 22 maja 2016 09:17:30
Podziel się i skomentuj

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zasadach pobytu i przemieszczania się wojsk obcych na terytorium RP.
Nowa ustawa umożliwia obcym wojskom użycie polskiego terytorium lub przestrzeni powietrznej do podjęcia działań mających na celu „udzielenie pomocy Rzeczypospolitej Polskiej lub innemu sojusznikowi w sytuacji konieczności”.

Winnicki: PiS wprowadził nową ustawę 1066 - o bratniej pomocy

Głosi również, że: "zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium RP w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów"
W procedurze nie uwzględniono parlamentu. W każdorazowej decyzji zostanie określony cel pobytu, zakres uprawnień obcych wojsk oraz okoliczności mające znaczenie dla obronności Polski. Ustawa reguluje też zasady użycia broni przez obce wojska na terytorium RP.
- Uważam , że jest to PiS-owska wersja ustawy 1066, o bratniej pomocy – podsumował akt prawny poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Podziel się i skomentuj