Poniedziałek, 23 października 2017

Premiera filmu 'Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” [WIDEO]

Opublikowano: 6 stycznia 2017 11:01:09
Podziel się i skomentuj

Już 17 stycznia w Zamościu odbędzie się premiera filmu o Powstaniu Zamojskim 'Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”. Zrealizowany przez TVP3 Lublin fabularyzowany dokument jest pomysłem Sławomira Zawiślaka - prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Reżyserami filmu są Magdalena Kołodziejczyk i Rafał Kołodziejczyk. Narratorami są byli żołnierze AK, weterani walk na Zamojszczyźnie.

Premiera filmu  'Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” [WIDEO]

Mianem powstania zamojskiego określa się obronę Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego, na przełomie 1942 r. i 1943 r i potem w 1944 r. W roku 1941 Heinrich Himmler postanowił stworzyć niemiecki pas osiedleńczy wzdłuż ówczesnej granicy III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim (miał to być tzw. „pierwszy czysto niemiecki europejski okręg osadniczy”).
Partyzanckie walki z Niemcami były odpowiedzią na zamierzenia Himmlera. W ich ramach hitlerowcy deportowali do obozów zagłady kilkadziesiąt tysięcy chłopów, w tym 30 tysięcy dzieci, z których około 5 tysięcy wywieziono do Niemiec w celu germanizacji. Zdecydowana kontrakcja polskiego podziemia zniweczyła jednak plany hitlerowców.

--------------------
Pomóż przygotować i wysłać Tradycyjną Paczkę dla Kleryka (VI edycja akcji). Tradycyjna paczka to zestaw publikacji książkowych, którymi obdarowywani są klerycy. W ten sposób otrzymują oni jasny sygnał, że są wierni którzy czekają na tradycyjnych kapłanów.

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683
Nr konta: 75 2030 0045 1110 0000 0386 6630
Tytuł wpłaty: Tradycyjna paczka 2016

Podziel się i skomentuj