Czwartek, 17 sierpnia 2017

"Adam Doboszyński 1904–1949" Krzysztofa Kaczmarskiego i Pawła Tomasika

Opublikowano: 4 stycznia 2017 09:34:19
Podziel się i skomentuj

- Adam Doboszyński to działacz polityczny, a także ideolog ruchu narodowego, którego prace – "Gospodarka narodowa" i "Studia polityczne" – zajmują ważne miejsce w dorobku tego nurtu ideowego. Doboszyński był człowiekiem nieprzeciętnym – nie tylko niekonwencjonalnym działaczem politycznym, ale też – o czym nie można zapominać – katolickim intelektualistą par excellence, zafascynowanym myślą św. Tomasza z Akwinu, którego Suma teologiczna stanowiła główne źródło inspiracji dla jego koncepcji ustrojowych. [...] W czasie wojny dał liczne przykłady męstwa na polu walki, ale zasłynął przede wszystkim jako krytyk polityki gen. Władysława Sikorskiego i autor ogłoszonego w lutym 1943 r. listu otwartego z żądaniem zdymisjonowania premiera przez prezydenta Władysława Raczkiewicza. Po wojnie [...] został ujęty przez funkcjonariuszy UB i poddany brutalnemu śledztwu. 18 czerwca 1949 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów pokazowych w powojennej Polsce. Doboszyński – oskarżony w nim o współpracę z Niemcami – został skazany 11 lipca 1949 r. na śmierć i stracony 29 sierpnia tego roku. - ze wstępu autorów.

"Adam Doboszyński 1904–1949" Krzysztofa Kaczmarskiego i  Pawła Tomasika

W albumie wydanym przez IPN zamieszczono ponad 200 ilustracji przedstawiających główne wydarzenia z życia Adama Doboszyńskiego. Część ilustracyjną poprzedza szkic biograficzny, gdzie znalazły się też informacje o atmosferze, jaka towarzyszyła tej postaci przez 40 lat po śmierci, oraz opis starań o sądową rehabilitację.

Podziel się i skomentuj