Piątek, 20 października 2017

Kto zatwierdzał stan wojenny? M.in. dziadek Mateusza Kijowskiego...

Opublikowano: 18 grudnia 2016 09:25:50
Podziel się i skomentuj

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej. Aby uwiarygodnić w pewien sposób swoją decyzję, liderzy WRON potrzebowali jakiejś legitymizacji swoich poczynań. Zwrócono się więc o pomoc do posłów Sejmu, organu konstytucyjnego. Posłowie „mając na względzie, że dla efektywnego przywracania pokoju społecznego i odbudowy życia gospodarczego kraju było niezbędne podjęcie nadzwyczajnych środków prawnych nieprzewidzianych w dotychczasowych ustawach”, uchwalili 25 stycznia 1982 r. ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 18), którą zatwierdzili z mocą od 12 grudnia 1981 r. powyższe dekrety.

Jednym z posłów, którzy stan wojenny zatwierdzili był Józef Kijowski z Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Kto zatwierdzał stan wojenny? M.in. dziadek Mateusza Kijowskiego...

Od 1946 r. w SL. 01.09-25.09.1939 uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach Wojska Polskiego. Od 02-07.1944 r. żołnierz BCh na Lubelszczyźnie. „Po zakończeniu działań wojennych jako oficer WP walczył z bandami nacjonalistycznymi, zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze”. Od 06.1948-12.1956 kierownik działu i wykładowca w Centralnej Rolniczej Spółdzielni „SCh” w Warszawie. 12.1956-06.1965 sekretarz ZG Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Od 06.1965 do 12.1971 prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Od 12.1965 przewodniczący RG LZS. Od 21.03.1976-18.07.1983 poseł na Sejm PRL VII-VIII kadencji. Wiceprezes WK FJN w Olsztynie, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie. Zmarł 18.07.1983. Źródła: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 863; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, Warszawa 1991
— czytamy o nim na stronach IPN.


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polka zamordowana w egipskiej Hurghadzie Mogło dojść do próby porwania. Na filmie nakręconym w piątek na jednej z ulic Hurghady widać, że Polka jest przerażona i płacze. Podczas rozmowy ze swoim chłopakiem przebywającym w kraju mówi bardzo nieskładnie
Więcej...

Imigrant do staruszki: "Jesteś kobietą! Masz mnie szanować!"
- Młody imigrant postanowił zrobić wykład starszej Niemce z Wiednia na temat tego, że to ona powinna szanować jego, a nie on ją.
Więcej...

Kolejna miliardowa pożyczka i obniżenie emerytur o 18%!!! Czy to samo czeka wkrótce Polskę?
Podatnik nie płacił podatku jeżeli zarobił 36 tys zł rocznie, teraz nie zapłaci jeżeli zarobi do 24 tys. zł. Powyżej tej kwoty już będzie płacił. Na banksterów.
Ale będzie płacił nie tylko z tego podatku, ale również z tego co "odkłada" na swoją emeryturę. System emerytalny to jedna wielka fikcja czego przykładem najlepszym jest nasz rodzimy ZUS do którego rokrocznie dopłaca polski podatnik. Nie ma czegoś takiego jak "odłożone pieniądze na emeryturę".
Więcej...

Akcja „Wisła” zakończyła banderowskie ludobójstwo – oświadczenie prezesa Ruchu Narodowego
Gdyby Polską w 1947 roku nie rządzili komuniści, a suwerenne władze Rzeczypospolitej, reakcja na ludobójczą działalność OUN-UPA musiałaby być równie zdecydowana.

Podziel się i skomentuj