Piątek, 28 kwietnia 2017

Kto zatwierdzał stan wojenny? M.in. dziadek Mateusza Kijowskiego...

Opublikowano: 18 grudnia 2016 09:25:50
Podziel się i skomentuj

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r., na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej. Aby uwiarygodnić w pewien sposób swoją decyzję, liderzy WRON potrzebowali jakiejś legitymizacji swoich poczynań. Zwrócono się więc o pomoc do posłów Sejmu, organu konstytucyjnego. Posłowie „mając na względzie, że dla efektywnego przywracania pokoju społecznego i odbudowy życia gospodarczego kraju było niezbędne podjęcie nadzwyczajnych środków prawnych nieprzewidzianych w dotychczasowych ustawach”, uchwalili 25 stycznia 1982 r. ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 18), którą zatwierdzili z mocą od 12 grudnia 1981 r. powyższe dekrety.

Jednym z posłów, którzy stan wojenny zatwierdzili był Józef Kijowski z Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Kto zatwierdzał stan wojenny? M.in. dziadek Mateusza Kijowskiego...

Od 1946 r. w SL. 01.09-25.09.1939 uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach Wojska Polskiego. Od 02-07.1944 r. żołnierz BCh na Lubelszczyźnie. „Po zakończeniu działań wojennych jako oficer WP walczył z bandami nacjonalistycznymi, zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze”. Od 06.1948-12.1956 kierownik działu i wykładowca w Centralnej Rolniczej Spółdzielni „SCh” w Warszawie. 12.1956-06.1965 sekretarz ZG Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Od 06.1965 do 12.1971 prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Od 12.1965 przewodniczący RG LZS. Od 21.03.1976-18.07.1983 poseł na Sejm PRL VII-VIII kadencji. Wiceprezes WK FJN w Olsztynie, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie. Zmarł 18.07.1983. Źródła: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 863; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, Warszawa 1991
— czytamy o nim na stronach IPN.


loading...
loading...
Podziel się i skomentuj